joi, 1 noiembrie 2012

EVENIMENT :  INFO DAY Europa pentru Cetateni din cadrul proiectului TIC TAC si sarbatorire SEDL 2012

Ref: prezentari eveniment INFO DAY Europa pentru Cetateni din cadrul proiectului TIC TAC si sarbatorire SEDL 2012

Stimata doamna Primar, Stimate domnule Primar,
Stimata doamna, Stimate domn,

Prin acest mesaj dorim sa adresam multumiri tuturor participantilor, vorbitorilor, gazdelor de la Casa ONU si PMB care au contribuit la reusita evenimentului INFO DAY pe tema Europa pentru Cetateni, din cadrul Proiectului TIC TAC, derulat de AMR cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti si al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, in data de 19 octombrie 2012, data cuprinsa in evenimentele dedicate Saptamanii Europene pentru Democratie Locala - SEDL 2012.

Va comunicam ca la masa rotunda au participat 40 de persoane iar la actiunea desfasurata in Pasajul Universitatii cel mai probabil 300 de persoane, dintre care au completat chestionare pe tema cetateniei active peste 100 de cetateni de toate varstele.
La finalul activitatii la orele 18,00 a fost extras din urna mobila chestionarul castigator pe numele studentului Ursu Ionel - care a primit din partea PMB un trofeu pentru un cetatean activ. La actiunea din Pasaj au participat in calitate de voluntari mai multi studenti de la SNSPA membri ai Fundatiei pentru Tineret Euro Est, un absolvent de la Facultatea de Limbi Straine si 4 senioare din partea Asociatiei  Pentru Drepturile Pensionarilor Din Romania (A.D.P.R.).

Transmitem mai jos in atentia celor interesati, link-ul de la care pot fi descarcate prezentarile din cadrul evenimentului, descrierea proiectului TIC-TAC si pliantul informativ realizat de AMR pentru SEDL 2012.

http://transfer.amr.ro/5RDd2G-BUN.zip

Link-uri utile:
www.alda-europe.eu

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp


Cu consideratie,

-- 
Steluta BOGATU
Coordonator Programe
Responsabil de proiect
 ___________________________________
Asociatia Municipiilor din Romania
Str. Academiei nr.3-5, Etaj 1,
Sector 3, 030011 Bucuresti, Romania
Tel/Fax:+4 021-311.34.91,
+4 021-312.36.75,
+4 031-102.35.72
E-mail: steluta.bogatu@amr.ro
Web: http://www.amr.ro/ 
 

PROIECT TIC-TAC

Instruire, Informare, Cooperare – O cale spre cetăţenia activă

FINANŢARE – Programul Europa pentru Cetăţeni, Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 2 - Proiectele cetăţenilor şi măsuri de sprijin

 

PERIOADA DERULĂRII – 16 ianuarie 2012 - 16 ianuarie 2013

 

CONTEXT – Proiectul se desfăşoară la nivel european în 15 ţări, în parteneriat cu 23 autorităţi, organizaţii,  instituţii, centre de dezvoltare etc.

 

PARTENERII PROIECTULUI

Lider proiect – Asociaţia Agenţiilor de Dezvoltare Locală (ALDA)

Parteneri - Asociaţia Municipiilor din România (AMR) alături de autorităţi/Consilii Locale şi Asociaţii ale Autorităţilor/Consiliilor Locale/Municipalităţilor, Asociaţii Comunitare, Uniuni ale Oraşelor, Agenţii Locale pentru Democraţie, Instituţii de cercetare, Coaliţii ale Organizaţiilor de Tineret, Centre de dezvoltare, ONG-uri etc. din următoarele ţări: Franţa, Albania, Bulgaria, Croaţia, Italia, Malta, Slovacia, Cehia, Fosta Republică a Yugoslaviei, Belgia, Spania, Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie. 

 

ROLUL AMR - implicare pentru derularea în condiţii optime a activităţilor cuprinse în proiect, asigurarea participanţilor pentru cursul de instruire internaţional de la Bruxelles şi pentru „Târgul cetăţenilor” care se va organiza în Malta, pentru care va trebui să pregătească materiale şi prezentări, să amenajeze un stand şi să ia parte la atelierele de lucru organizate de către parteneri şi ALDA. AMR organizează în data de 19 octombrie 2012 un eveniment local „INFO DAY” pe tematica Programului Europa pentru Cetăţeni. Pe tot parcursul proiectului, AMR diseminează la nivel local, cu mijloacele de care dispune, obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului.


OBIECTIVUL GENERAL - promovarea măsurilor Programului Europa pentru Cetăţeni şi întărirea participării potenţialilor actori locali ai programului prin crearea unei platforme pentru stabilirea parteneriatelor de lungă durată care să implice un număr semnificativ de actori diferiţi: asociaţii ale autorităţilor, organizaţii ale societăţii civile, autorităţi locale, cetăţeni etc.

 

GRUPUL ŢINTĂ - asociaţii ale autorităţilor, organizaţii ale societăţii civile, autorităţi locale, cetăţeni din ţările participante la proiect.

 

BUGETUL PROIECTULUI

Bugetul total al proiectului este 155 420 Euro.

Bugetul total al AMR este 6 700 Euro, din care cofinanţarea AMR reprezintă     

1652,72 Euro.

 

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE/EVENIMENTE 

- curs internaţional de instruire organizat la Bruxelles, centrat pe toate acţiunile Programului Europa pentru Cetăţeni, având în vedere dezvoltarea unei metode comune pentru realizarea şi implementarea calitativă a proiectului, care să permită îmbunătăţirea abilităţilor participanţilor; AMR a fost reprezentată de 3 reprezentanţi ai Primărilor din Municipiile Vaslui şi Făgăraş;


- 12 evenimente locale „INFO DAY” pe tema Programului Europa pentru Cetăţeni în care actorii locali şi cetăţenii cooperează pe baza abordării „peer-to-peer” pentru promovarea cunoştinţelor şi învăţării reciproce; Evenimentul INFO DAY care revine AMR este cea mai importantă activitate locală din cadrul prezentului proiect pentru diseminarea Programului Europa pentru Cetăţeni: măsuri, beneficii, perspective de lucru la nivel local; INFO DAY va reuni actori locali interesaţi de tematica cetăţeniei active: municipii, ONG elevi şi studenţi care vor aduce contribuţii legate de participarea instituţiilor şi a cetăţenilor la viaţa comunităţii locale cu respectarea drepturilor şi libertăţilor europene. Acţiunea este planificată în cadrul manifestărilor desfăşurate în Săptămâna Europeană pentru Democraţie Locală SEDL ediţia 2012  la Bucureşti şi cuprinde o masă rotundă găzduită de UNDP la CASA ONU şi acţiuni de promovare în Pasajul Universităţii. La Pasajul Universităţii vor rula imagini şi filme pe tema Programului Europa pentru Cetăţeni şi va fi amenajat un stand cu materiale promoţionale furnizate de către membrii şi partenerii AMR. Pe parcursul zilei se va distribui participanţilor un scurt chestionar cu titlul "Sunt eu un cetăţean activ?"/ "Am I an active citizen?" pentru participarea la o tombolă şi oferirea unui trofeu.


- „Târgul cetăţeniei”, Malta, 29-31 octombrie 2012, care va avea în vedere promovarea schimburilor de bune practici între parteneri şi crearea şi întărirea relaţiilor dintre aceştia. Evenimentul va cuprinde un atelier de lucru pe tema voluntariatului, o dezbatere pe tema "Cetăţenii, actori cheie în procesul de luare a deciziei la nivel local şi european"/"Citizens, a key actor in the decision making process at local and European levels" şi discuţii pe subiectul "Viitorul cetăţeniei active în Europa"/"The future of active citizenship in Europe". AMR va fi reprezentată la reuniune de reprezentanţi ai Primărilor din Municipiul Bucureşti şi Sectorul 1, Iaşi şi Focşani.

 

REZULTATE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI - schimburi de bune practici între parteneri şi crearea şi întărirea relaţiilor de colaborare prin înfiinţarea unei reţele bazate pe o metodă dinamică şi interactivă.

 

 

Link-uri utile

 

www.alda-europe.eu
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.aspNiciun comentariu: