joi, 29 septembrie 2011

CALENDAR EVENIMENTE1 octombrie 2011 - Ziua internatională a persoanelor vârstnice

1 octombrie 2011 - Ziua internaŃională a persoanelor vârstnice
CALENDAR EVENIMENTE
care se vor desfăsura în Bucuresti cu ocazia omagierii generaŃiilor vârstnice, pentru
contribuŃia lor la dezvoltarea societăŃii
ORGANIZATORI:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE INFORMARE ONU PENTRU ROMÂNIA
EVENIMENTE ORGANIZATE CU SPRIJINUL:
APA NOVA BUCURESTI
UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI
SPIRIT BRASS ENSEMBLE
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ SI PROTECłIA COPILULUI
SECTOR 1
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ SI PROTECłIA COPILULUI
SECTOR 6
ASOCIAłIA PENTRU DREPTURILE PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR – OMENIA
ADMINISTRAłIA LACURI, PARCURI, AGREMENT BUCURESTI
REVISTA „CLICK! PENTRU FEMEI" ÎN PARTENERIAT CU PLUS MEDIA
CASA DE CULTURĂ A STUDENłILOR BUCURESTI
CENTRUL DE CREAłIE, ARTĂ SI TRADIłIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – CreArT
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
TEATRUL MASCA
TEATRUL ODEON
TEATRUL NOTTARA
TEATRUL MIC
TEATRUL EXCELSIOR
TEATRUL ION CREANGĂ
Centrul de Informare ONU
pentru România
VINERI, 30 SEPTEMBRIE 2011
09.30 – 12.30 Masa rotundă Tema „Cum putem să rămânem cetăŃeni activi ai
comunităŃii locale”
LocaŃia: Casa ONU, B-dul Primăverii 48 A, sector 1, Bucuresti, Cod postal 011975
18.00 – 19.00 Căminul de bătrâni „Sf. Nectarie“ - bd. Uverturii nr. 81
Solidaritate între GeneraŃii – Spectacol de dans folcloric oferit de Ansamblul Doina al
Casei de Cultură a StudenŃilor Bucuresti
19.00 TEATRUL MASCA - amfiteatrul în aer liber al teatrului
Spectacolul PIERROT LUNATECUL – intrarea se va face pe baza invitaŃiilor oferite de
Teatrul Masca asociaŃiilor de pensionari
SÂMBĂTĂ, 01 OCTOMBRIE 2011
11.00 UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI – SALA
GEORGE ENESCU
CONCERT EVENIMENT cu participarea extraordinară a artistilor Corina CHIRIAC si
Alexandru Arsinel
Intrarea este liberă si se va face în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile
11.00 – 12.00 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULESTI SECTOR 1– Strada
Bucuresti Târgoviste nr. 10 – 51, Sector 1 (Zona Cocosi)
CENTRUL DE CREAłIE, ARTĂ SI TRADIłIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (CreArT)
organizează cu Fanfara Angely’s, sub bagheta dirijorului Marius Cristian FIRICĂ un
concert de muzică simfonică, muzică de promenadă si folclor românesc
19.00 TEATRUL ODEON
Spectacolul “ UN TANGO MAS “ cu Răzvan Mazilu si Monica Petrică - intrarea se va
face pe baza invitaŃiilor oferite de Teatrul Odeon organizaŃiilor de pensionari
19.00 TEATRUL NOTTARA
Spectacolul NU VORBIłI CU ACTORII, Sala “Horia Lovinescu” - intrarea se va face pe
baza invitaŃiilor oferite de Teatrul Nottara organizaŃiilor de pensionari
19.00 TEATRUL MIC
Spectacolul SEX ON THE BICI în regia Nonei Ciobanu, cu Florin Calinescu si Adriana
Schiopu - intrarea se va face pe baza invitaŃiilor oferite de Teatrul Mic organizaŃiilor de
pensionari
ADMINISTRAłIA LACURI, PARCURI, AGREMENT BUCURESTI - PARCUL
HERĂSTRĂU
Persoanele vârstnice vor beneficia de plimbări gratuite cu vaporasul pe lac pe tot
parcursul zilei, în programul de lucru. Accesul pe vaporas se va face pe baza buletinului
si a talonului de pensie
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI (Bd. I.C.Bratianu Nr.2, tel. 0213156858)
oferă persoanelor vârstnice următoarele:
1. Intrarea gratuită în toate unităŃile din subordinea sa (detaliate mai jos), în ziua de
1 octombrie 2011, inclusiv la sediul muzeului (program de vizitare: orele 10-18)
unde li se vor oferi gratuit flyere si pliante de prezentare a instituŃiei noastre;
2. In curtea sediului muzeului va avea loc târgul “Hand made”, organizat de
studenŃii din Bucuresti, care vor dărui mici atenŃii confecŃionate de ei celor care
vizitează muzeul;
3. În holul muzeului, vârstnicii pot viziona două expoziŃii, una de pictură si una de
sculptura, organizate tot de seniori, respectiv doamna Sasha Rudeanu Carden si
PrinŃul Monyo Herescu Năsturel;
4. În sala de conferinŃe de la sediul muzeului vor fi lansate carŃi ce vor fi dăruite
gratis pensionarilor participanŃi la eveniment.
UnităŃile aflate în subordinea Muzeului Municipiului Bucuresti si care vor
putea fi vizitate gratuit de persoanele vârstnice pe 1 octombrie 2011,
precum si programul de vizitare valabil pentru ziua de sâmbătă, sunt:
PALATUL VOIEVODAL CURTEA VECHE
Str. Franceză nr. 25-31, tel. 0213140375
Program de vizitare: 10.00-17.00
MUZEUL “FREDERIC STORCK si CECILIA CUTESCU STORCK”
Bd. Vasile Alecsandri nr.16, tel. 0213163889
Program de vizitare: 10.00-18.00
MUZEUL ”VICTOR BABES”
Str. Andrei Muresanu nr.14A, tel. 0212302302
Program de vizitare: 10.00-18.00
MUZEUL MEMORIAL “C.I. si C.C. NOTTARA”
Bd. Dacia, nr 105, tel. 0212103823
Program de vizitare: 10.00-18.00
COLECłIA DE ARTA ”LIGIA si POMPILIU MACOVEI’’
Str. 11 iunie, nr. 36-38, tel. 0213360352
Program de vizitare: 10.00-18.00
OBSERVATORUL ASTRONOMIC “AMIRAL VASILE URSEANU”
Bd. Lascar Catargiu nr. 21, tel. 0213232611
ObservaŃii de seară – sâmbată 19.00-22.00
DUMINICĂ, 02 OCTOMBRIE 2011
11.00 TEATRUL EXCELSIOR invită vârstnicii să vină cu nepoŃii la teatru.
Spectacolul MARIA-SA... MAGARUL! va avea loc noua sala a teatrului din str.
Academiei nr. 28
19.00 TEATRUL MASCA
Spectacolul “Comedia erorilor” - intrarea se va face pe baza invitaŃiilor oferite de Teatrul Masca asociaŃiilor de pensionari
19.00 TEATRUL MIC
Spectacolul BAIEłII DE AUR cu Dan Condurache si Mihai Dinvale - intrarea se va face
pe baza invitaŃiilor oferite de Teatrul Mic organizaŃiilor de pensionari
MARłI, 04 OCTOMBRIE 2011
10.00 TEATRUL EXCELSIOR invită vârstnicii să vină cu nepoŃii la teatru.
Spectacolul VRAJITORUL DIN OZ, un spectacol cu muzică de Petre Bokor, după
romanul omonim al lui Lyman Frank Baum, muzica de Harold Arlen, va avea loc noua
sala a teatrului din str. Academiei nr. 28
10.00 TEATRUL ION CREANGĂ
Spectacolul CASTELUL SUNETELOR ” - intrarea se va face pe baza invitaŃiilor oferite
de Teatrul Ion Creangă asociaŃiilor de pensionari
MIERCURI, 05 OCTOMBRIE 2011
10.00 TEATRUL EXCELSIOR invită vârstnicii să vină cu nepoŃii la teatru
Spectacolul COCOSELUL NEASCULTATOR va avea loc noua sala a teatrului din str.
Academiei nr. 28
10.00 TEATRUL ION CREANGĂ
Spectacolul CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL PĂMÎNTULUI - intrarea se va face pe baza
invitaŃiilor oferite de Teatrul Ion Creangă asociaŃiilor de pensionari
VINERI, 07 OCTOMBRIE 2011
19.00 TEATRUL BULANDRA
Spectacolul OSCAR SI TANTI ROZ de Eric-Emmanuell Schmitt, regia Chris Simion,
scenografia Adina Mastalier, cu: Oana Pellea, Marius Manole, Antoaneta Cojocaru,
Cristina Casian - - intrarea se va face pe baza invitaŃiilor oferite de Teatrul Bulandra organizaŃiilor de pensionari
PERIOADA 30 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2011
REVISTA „CLICK! PENTRU FEMEI" ÎN PARTENERIAT CU PLUS MEDIA
organizează în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2011, în PiaŃa George Enescu,
cu sprijinul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, Iarmarocul revistei «Click! pentru
femei»!. La acest eveniment destinat publicului larg sunt invitate să participe si
persoanele vârstnice care doresc să se simtă relaxate, să petreacă în mod plăcut timpul împreună cu familia, să găsească soluŃii practice si idei pentru viaŃa ei de zi cu zi, să se distreze.
Detalii despre eveniment pot fi găsite la adresa www.clickpentrufemei.ro

Niciun comentariu: